ZO ČSOP - Podorlicko

Česká Třebová

Aktuálně

Přednáška "NA TAHU"

Zveme Vás na povídání a promítání o životě obojživelníků a seznámení s projektem jejich záchranného transferu v oblasti Přívratu. Představíme výsledky výzkumu z minulých let a seznámíme Vás se situací ohledně stavby trvalých zábran.

Přednáší Vít Bednář a Hana Grundová ve středu 21.3.2018 od 18:00 v ekocentru Podorlicko

Vstupné dobrovolné, plakát k akci zde.

13.03.2018


KAMČATKA země vulkánů a sněhu

Hydrogeologové manželé Kubíkovi nás seznámí se svým pohodovým letním putováním za sopkami po vzdáleném poloostrově.

Přednáška se koná v úterý 27.3.2018 od 18:00 v ekocentru Podorlicko

Vstupné dobrovolné, plakát k akci zde.

13.03.2018

Úvod

logo ekocentra Základní organizace Českého svazu přírody pracuje v České Třebové od roku 1981. Název „Podorlicko“ přijala v roce 2004. Náplní činnosti je jednak praktická terénní ochrana přírody, jednak ekologická výchova.

V terénu pracují členové na údržbě lokality vstavače mužského, sledují stav studánek a výskyt vstavačovitých rostlin, organizují akci Ukliďme svět! Od roku 2004 zajišťují záchranné transfery obojživelníků u přívratských rybníků. Organizace je provozovatelem dvou naučných stezek, na kterých zajištuje provádí údržbu informačních tabulí a smyslových prvků.

Ekologická výchova pobíhá v rámci programů na naučných stezkách a při programech v ekocentru Podorlicko.

logo ekocentra
. : Optimalizováno pro monitory širší než 900px : . : Statistiky měřeny TopListTOPlist : .
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich