ZO ČSOP - Podorlicko

Česká Třebová

Aktuálně

Fotka z mykologické vycházky

Uklilďme svět - akce pro členy

Milí členové ČSOP,

V sobotu 1.4. budeme společně uklízet prostor u letiště. Sraz je v 9.30 U Dvora (odbočka ke Floriánu) . Pytle, nářadí, rukavice dovezeme. Můžete vzít svoje děti a přátele. Po úklidu mezi 12 – 13.hodinou jsme zváni od ZO ČSOP Zlatá Studánka na opékání špekáčků u Richtrovy chaty na Studené hůře.

30.03.2023


Ukliďme Česko - Třebovský pytlomat

Přidejte se k nám k úklidu okolí našeho okolí. V období od 23. března do 2. dubna budou k dispozici úklidové prostředky formou pytlomatu u Ekocentra Podorlicko.

Vydejte se tam, kde to máte rádi a spojte svou vycházku s pomocí přírodě. Sesbíraný odpad prosím vyhoďte do odpadkových košů, popelnic či kontejnerů na tříděný odpad. Větší objemy odpadu je možné ponechat na svozových místech.

Plakát k akci naleznete zde.
Mapku svozových míst naleznete zde.

23.03.2023


Přednáška Výsadba dřevin v městském prostředí

Přednáší Daniel "Qěták" Stach (člen rady Města Česká Třebová a firmy Arboristi ČT)

Přednáška volně navazuje na předchozí Stromy ve městě. Budeme se bavit o výběru prostoru pro výsadbu, výběru a kvalitně sadebního materiálu, přípravě místa výsadby, výsadbě stromku a jeho povýsadbové péči.

Přednáška se koná ve čtvrtek 13. 4. 2023 od 18:00 v Ekoncetru Podorlicko v České Třebové.

Plakát k akci zde.

23.03.2023


Hledání jara na stezce

V neděli 16. 4. 2023 pořádáme na Smyslově naučné stezce údolím Skuhrovského potoka pořádáme tradiční jarní vycházku spojenou s pozorovací soutěží.

Účastníci dostanou pracovní list a na stanovištích je čekají zajímavá pozorování a jarní hry. V cíli budou pro účastníky odměny.

Trasa začíná u prvního zastavení smyslově naučné stezky v Rybníku u tenisových kurtů. Start je otevřený od 13:30 do 15:30, startovné 50 Kč.
Cíl je v restauraci Nad Hrází v Srnově do 17:00

23.03.2023


 

Plán činnosti oddílu MOP Orlíci pro rok 2022/2023

Schůzky ve všední dny se prozatím pozastavují. Výjimkou je první schůzka v pátek 9.9.2022. Děti se již znají z předchozích schůzek, takže plán je scházet se nyní nárazovitě, cca 1x měsíčně při víkendových akcích našeho a okolních ekocenter, případně během celodenního sobotního pobytu v přírodě. A těšit se na další společný letní tábor???? Tel na mně je: 734 236 028, email: splichalova.alena@seznam.cz

Níže je nástin plánovaných akcí, podrobnější info píšu na messenger.skupině Mopíci-info-datumy

Pátek 9.9. 15,30 zahajovací táborak, Zahrada U Dvora, poté 18 h vernisáž Netopýři, 19,30 več.vycházka

7.-9.10.2022 výstava hub v Ekocentru Podorlicko – jste zváni všichni. Pokud budete chtít, vezmu s sebou vaše dítě na houby, a to ve středu od 15 h do lesa na houby, s sebou košík, nožík, vhodné oblečení, sraz určíme dle zájmu

Sobota 15.10. v 9:30h sraz na Pekláku dole u parkoviště. Akce je ve spolupráci s Lesy ČR, Den za obnovu lesa. My budeme mít mykologickou poradnu, nás dospělých tam bude víc, tak s dětmi někdo můžeme projít trasu. Konec odpoledne nejpozději v 16 h, upřesníme si. Ideální bude, když se akce zúčastní i rodiče, ponechaní dítěte nám na akci prosím dopředu domluvme telefonicky.

Sobota 12.11. sraz v 9 h na hřišti (u kurtů) na Srnově – téma: příprava přírody k odpočinku, vycházka cca 6 km směr Třebová, cca do 15 h

Sobota 10.12. sraz v 9 h v Ekocentru, asi budeme vevnitř, téma: adventní zvyky, šetrné Vánoce atd., akce cca do 15 h

Další měsíce naplánujeme včas, dle zájmu dětí a rodičů… 

11.10.2022

Úvod

logo ekocentra Základní organizace Českého svazu přírody pracuje v České Třebové od roku 1981. Název „Podorlicko“ přijala v roce 2004. Náplní činnosti je jednak praktická terénní ochrana přírody, jednak ekologická výchova.

V terénu pracují členové na údržbě lokality vstavače mužského, sledují stav studánek a výskyt vstavačovitých rostlin, organizují akci Ukliďme svět! Od roku 2004 zajišťují záchranné transfery obojživelníků u přívratských rybníků. Organizace je provozovatelem dvou naučných stezek, na kterých zajištuje provádí údržbu informačních tabulí a smyslových prvků.

Ekologická výchova pobíhá v rámci programů na naučných stezkách a při programech v ekocentru Podorlicko.

logo ekocentra
. : Optimalizováno pro display širší než 900px : . : Statistiky měřeny TopListTOPlist : .