ZO ČSOP - Podorlicko

Česká Třebová

Aktuálně

Fotografie členů ZO ČSOP Podorlicko

Seriál přednášek „Živá zahrada v době klimatických změn“

Nemůžeme-li změnit globální klima, můžeme alespoň pomoci udržet příjemné mikroklima na naší zahradě. Zachytit chytře vodu, udržet i v půdě, zvýšit kvalitu půdy i zeleniny. Ekocentrum Podorlicko v České Třebové připravilo sérii přednášek od odborníků s bohatými zkušenostmi.

Klima se mění a co vy? Chcete udržet své zahrady krásné, plné kvetoucích rostlin? Chcete mít velkou úrodu, i když nás trápí sucha anebo prudké deště? Chcete mít život na zahradě plný motýlů a bzučícího hmyzu? Chcete se vyznat v bylinkách a pěstovat je? Víte, co přináší houby na zahradě?

První ze série šesti přednášek proběhne 5.3. Poslední přednáška pak 14.5.


Úvod

logo ekocentra Základní organizace Českého svazu přírody pracuje v České Třebové od roku 1981. Název „Podorlicko“ přijala v roce 2004. Náplní činnosti je jednak praktická terénní ochrana přírody, jednak ekologická výchova.

V terénu pracují členové na údržbě lokality vstavače mužského, sledují stav studánek a výskyt vstavačovitých rostlin, organizují akci Ukliďme svět! Od roku 2004 zajišťují záchranné transfery obojživelníků u přívratských rybníků. Organizace je provozovatelem dvou naučných stezek, na kterých zajištuje provádí údržbu informačních tabulí a smyslových prvků.

Ekologická výchova pobíhá v rámci programů na naučných stezkách a při programech v ekocentru Podorlicko.

logo ekocentra
. : Optimalizováno pro display širší než 900px : . : Statistiky měřeny TopListTOPlist : .