ZO ČSOP - Podorlicko

Česká Třebová

Aktuálně

Fotka z mykologické vycházky

Přednáška "Stromy ve městě" - výhody, nevýhody

Úterý 14. 2. 2023 v 18:00

Přednášející Daniel Qěták Stach (člen rady Města Česká Třebová a firmy Arboristi ČT) nás seznámí s tím, jak pečovat o stromy, jak poznat napadení stromu houbami, jaké zásahy dělat v zimě, jak posoudit nebezpečí starých stromů, jak vysazovat nové stromy.

Pořádá ZO ČSOP Podorlicko.

Vstupné dobrovolné.

23.01.2023


Přednáška "Island jinak"

Pondělí 27. 2. 2023 v 18:00

Přednášející manželé Radka a Radim Urbánkovi procestovali Island v muzejní společnosti a nabízejí neotřelý pohled na tuto ostrovní zemi.

Pořádá ZO ČSOP Podorlicko.

Vstupné dobrovolné.

23.01.2023


 

Plán činnosti oddílu MOP Orlíci pro rok 2022/2023

Schůzky ve všední dny se prozatím pozastavují. Výjimkou je první schůzka v pátek 9.9.2022. Děti se již znají z předchozích schůzek, takže plán je scházet se nyní nárazovitě, cca 1x měsíčně při víkendových akcích našeho a okolních ekocenter, případně během celodenního sobotního pobytu v přírodě. A těšit se na další společný letní tábor???? Tel na mně je: 734 236 028, email: splichalova.alena@seznam.cz

Níže je nástin plánovaných akcí, podrobnější info píšu na messenger.skupině Mopíci-info-datumy

Pátek 9.9. 15,30 zahajovací táborak, Zahrada U Dvora, poté 18 h vernisáž Netopýři, 19,30 več.vycházka

7.-9.10.2022 výstava hub v Ekocentru Podorlicko – jste zváni všichni. Pokud budete chtít, vezmu s sebou vaše dítě na houby, a to ve středu od 15 h do lesa na houby, s sebou košík, nožík, vhodné oblečení, sraz určíme dle zájmu

Sobota 15.10. v 9:30h sraz na Pekláku dole u parkoviště. Akce je ve spolupráci s Lesy ČR, Den za obnovu lesa. My budeme mít mykologickou poradnu, nás dospělých tam bude víc, tak s dětmi někdo můžeme projít trasu. Konec odpoledne nejpozději v 16 h, upřesníme si. Ideální bude, když se akce zúčastní i rodiče, ponechaní dítěte nám na akci prosím dopředu domluvme telefonicky.

Sobota 12.11. sraz v 9 h na hřišti (u kurtů) na Srnově – téma: příprava přírody k odpočinku, vycházka cca 6 km směr Třebová, cca do 15 h

Sobota 10.12. sraz v 9 h v Ekocentru, asi budeme vevnitř, téma: adventní zvyky, šetrné Vánoce atd., akce cca do 15 h

Další měsíce naplánujeme včas, dle zájmu dětí a rodičů… 

11.10.2022

Úvod

logo ekocentra Základní organizace Českého svazu přírody pracuje v České Třebové od roku 1981. Název „Podorlicko“ přijala v roce 2004. Náplní činnosti je jednak praktická terénní ochrana přírody, jednak ekologická výchova.

V terénu pracují členové na údržbě lokality vstavače mužského, sledují stav studánek a výskyt vstavačovitých rostlin, organizují akci Ukliďme svět! Od roku 2004 zajišťují záchranné transfery obojživelníků u přívratských rybníků. Organizace je provozovatelem dvou naučných stezek, na kterých zajištuje provádí údržbu informačních tabulí a smyslových prvků.

Ekologická výchova pobíhá v rámci programů na naučných stezkách a při programech v ekocentru Podorlicko.

logo ekocentra
. : Optimalizováno pro display širší než 900px : . : Statistiky měřeny TopListTOPlist : .