ZO ČSOP - Podorlicko

Česká Třebová

Aktuálně

Fotografie členů ZO ČSOP Podorlicko

ZO ČSOP Podorlicko má cenu

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody PODORLICKO obdržela 4. 12. 2023 od senátorky Miluše Horské prestižní cenu „Nezisková organizace Pardubického kraje roku 2023“. Stalo se tak na Galavečeru v Pardubicích v kongresovém centru Palace Pardubice.

Galavečer pořádala Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) společně s Pardubickým krajem, za podpory Ministerstva vnitra ČR v rámci jedné z aktivit Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje.

Ocenění bylo udělováno ve 3 kategoriích: společensky odpovědná firma kraje, nezisková organizace a
dobrovolník. Bylo oceněno 10 dobrovolníků, 3 společensky odpovědné firmy a 3 neziskové
organizace.

Celkem bylo navrženo k ocenění 26 neziskových organizací z kraje. Nominace vyhodnocovala komise
složená ze zástupců veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru. Členem komise byl i Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor. Od něho ZO ČSOP PODORLICKO obdržela diplom „Za vytrvalou ochranu přírody“. Ocenění přebírala předsedkyně Hana Grundová, ale součástí delegace byl i místopředseda Vít Bednář, hospodářka Marie Zajíčková, vedoucí oddílu Mladých ochránců přírody Alena Šplíchalová a členka Lucie Vejdová.

ZO ČSOP PODORLICKO tvoří 30 dospělých členů a 15 dětí. Ocenění patří všem členům za jejich aktivity. V terénu se členové starají o údržbu dvou naučných stezek, udržují sečením tři louky s ohroženými druhy rostlin. Mapují výskyt invazních druhů rostlin, ale i vzácných lučních orchidejí a ohrožených hub. Instalují a kontrolují budky pro ptáky. Každý rok zapojují veřejnost do kampaně „Ukliďme Česko“ a připravují pytlomat. Ve spolupráci se skauty připravují v Parku Československých legií soutěž ke Dni Země a Dni skautů. Pořádají pro veřejnost akci „Hledání jara na stezce“

V Ekocentru PODORLICKO v Podbranské ulici připravili pro veřejnost v uplynulém roce 10 přednášek,
4 výstavy a 6 soutěží.

Zaujala vás činnost ochránců přírody? Chcete se přidat? Sledujte tyto stránky a přijďte do Ekocentra PODORLICKO. Být v ZO ČSOP PODORLICKO má cenu.

H. Grundová

15.12.2023


Schůzky oddílu Mladých ochránců přírody ve šk.roce 2023/2024

Po vydařené oddílové výpravě v sobotu 9.9.2023 na Peklák a okolí jsme se s rodiči a dětmi dohodli, že budeme pokračovat ve schůzkách s výpravami každou 1.sobotu v měsíci.  

Do jara 2024 se budeme tedy scházet v tomto režimu a domlouvat na skupinovém chatu.

Kdo potřebujete více informací, případně chcete přihlásit své dítě, obracejte se na vedoucí Alenu Šplíchalovou, email: mopici2.0@seznam.cz

02.10.2023

Úvod

logo ekocentra Základní organizace Českého svazu přírody pracuje v České Třebové od roku 1981. Název „Podorlicko“ přijala v roce 2004. Náplní činnosti je jednak praktická terénní ochrana přírody, jednak ekologická výchova.

V terénu pracují členové na údržbě lokality vstavače mužského, sledují stav studánek a výskyt vstavačovitých rostlin, organizují akci Ukliďme svět! Od roku 2004 zajišťují záchranné transfery obojživelníků u přívratských rybníků. Organizace je provozovatelem dvou naučných stezek, na kterých zajištuje provádí údržbu informačních tabulí a smyslových prvků.

Ekologická výchova pobíhá v rámci programů na naučných stezkách a při programech v ekocentru Podorlicko.

logo ekocentra
. : Optimalizováno pro display širší než 900px : . : Statistiky měřeny TopListTOPlist : .