ZO ČSOP - Podorlicko

Česká Třebová

Aktuálně

Fotka z mykologické vycházky

SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY PODORLICKO Z ČESKÉ TŘEBOVÉ
A
ITALSKÉ ORGANIZACE ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA (AMB) ERCOLE CANTÚ Z AGRATE BRIANZA

Spolupráce obou organizací partnerských měst začala v roce 2005 v průběhu Dnů partnerství. Od té doby si přátelé přírody vyměňují informace, materiály, navštěvují se. Pojí je hluboké přátelství navzdory jazykové bariéře.

V roce 2006 uspořádala ZO ČSOP Podorlicko za výrazné podpory Města Česká Třebová Mezinárodní mykologické dny. Zúčastnili se jich mykologičtí odborníci v České republiky a z Itálie. Jako účastníci byli také zástupci partnerských měst Olawa a Svit. Součástí mykologických dnů byla výstava fotografií hub terénní exkurze, ornitologická pozorování, přednášky a výstava hub.

Na podzim roku 2006 následovala návštěva čtyřčlenné delegace ze ZO ČSOP Podorlicko v Agrate Brianza v době konání výstavy Mostra di Funghi. Poznávali jsme i život partnerského města, zúčastnili jsme se sběru hub v Alpách.

V roce 2010 navštívila jubilejní 20. výstavu hub v Agrate Brianza zástupkyně ZO ČSOP Podorlicko Hana Grundová a domlouvala další spolupráci.


V roce 2012 proběhla vzájemná návštěva členů obou organizací. Italové navštívili Českou Třebovou v červnu 2012 v době konání Týdne sportu. Absolvovali terénní exkurze s určováním hub a také ornitologická pozorování. Na podzim navštívila česká delegace Itálii. Seznámili se s přípravou výstavy hub a velmi zajímavé bylo poznání vodní rezervace Vasca Volano a oblasti Montevecchia.

Italská delegace byla naposledy v České Třebové na Mykologických dnech v roce 2017. Česká delegace navštívila Itálii na podzim roku 2019. Covidové období omezilo možnost osobních kontaktů, ale zesílilo vzájemné internetové kontakty.

V říjnu 2022 byla  předsedkyně ZO ČSOP Hana Grundová v Itálii jako pedagogický doprovod studentů gymnázia, kteří se zúčastnili akce „European Week“. Využila možnosti navštívit přátele v Agrate Brianza v době přípravy podzimní výstavy hub. S Luisou Atzei, prezidentkou organizace AMB Ercole Cantú , se dohodly na návštěvě zástupců organizace v České Třebové v roce 2023.

04.10.2023


Schůzky oddílu Mladých ochránců přírody ve šk.roce 2023/2024

Po vydařené oddílové výpravě v sobotu 9.9.2023 na Peklák a okolí jsme se s rodiči a dětmi dohodli, že budeme pokračovat ve schůzkách s výpravami každou 1.sobotu v měsíci.  

Do jara 2024 se budeme tedy scházet v tomto režimu a domlouvat na skupinovém chatu.

Kdo potřebujete více informací, případně chcete přihlásit své dítě, obracejte se na vedoucí Alenu Šplíchalovou, email: mopici2.0@seznam.cz

02.10.2023

Úvod

logo ekocentra Základní organizace Českého svazu přírody pracuje v České Třebové od roku 1981. Název „Podorlicko“ přijala v roce 2004. Náplní činnosti je jednak praktická terénní ochrana přírody, jednak ekologická výchova.

V terénu pracují členové na údržbě lokality vstavače mužského, sledují stav studánek a výskyt vstavačovitých rostlin, organizují akci Ukliďme svět! Od roku 2004 zajišťují záchranné transfery obojživelníků u přívratských rybníků. Organizace je provozovatelem dvou naučných stezek, na kterých zajištuje provádí údržbu informačních tabulí a smyslových prvků.

Ekologická výchova pobíhá v rámci programů na naučných stezkách a při programech v ekocentru Podorlicko.

logo ekocentra
. : Optimalizováno pro display širší než 900px : . : Statistiky měřeny TopListTOPlist : .