ZO ČSOP - Podorlicko

Česká Třebová

Aktuálně

Fotka z mykologické vycházky

Letní kemp 2.až 6. srpna 2021

 

Pro děti z oddílu Mladých ochránců přírody Orlíci a další děti ve věku 7-12 let pořádáme Letní kemp formou příměstského táboru s kapacitou 20 dětí.

Program bude sestaven dle skupiny dětí, ale chceme se zaměřit na poznávání a prohloubení úcty k přírodě, úcty k druhým lidem a svému zdraví a myšlení a samozřejmě si budeme hrát, zpívat, kreslit, vyrábět, vymýšlet, vyprávět. Formou her bychom chtěli dětem nahradit mnoho věcí, které v ne úplně povedeném školním roce nešly stihnout, oživíme si pěkné psaní, procvičení paměti, počítání, zručnost, logické myšlení a určitě sem tam něco můžeme protknout i angličtinou. Věříme, že se naše plány povede uskutečnit a děti si to užijí a společně prožijeme super týden. Výlety přichystáme operativně až se srpen přiblíží, až budeme znát, kam se situace s onemocněním Covid-19 ubírá.

Začátek by měl být vždy v Ekocentru na adrese Podbranská 959, Č. Třebová v 8 h. Někdo však bude přítomen už od 7 h, aby dítě mohl převzít v tuto dobu. Konec bude každý den po 15.h, nejdříve v 15h, dle potřeby i déle - dopředu dostanete vždy program na další den.

Ukončení tábora plánujeme jako společné s rodiči - při plánování léta si tedy zarezervujte pátek 6.8. jako večer u ohně s opékáním buřtů, kytarou a zpěvem.

Zajištěna bude každý den svačina, oběd, svačina a pitný režim. Děti by si měly nosit každý den svou lahev na pití, samozřejmě mohou i s vlastním nápojem. Nejsou dovoleny energy-drinky (pokud je vaše děti pijí běžně, prosím nahraďte je jiným pitím, jedná se o velký a škodlivý nešvar. Energy drink není určen dětem). Stejně tak se pak společně s dětmi pobavíme i o zdravé stravě a nahrazení části sladkostí třeba ovocem.

Počítejte také s tím, že by si každé dítě mělo v pondělí ráno přinést svoje přezůvky, ručník na ruce, hřeben a opalovací krém, případně vlastní repelent. Ideální bude i 1 tričko na převlečení, ostatní upřesníme operativně.

Přítomni budou vždy min. 3 dospělí vedoucí.

Kemp je podpořen MŠMT a zajistíme dětem program, stravu, pití, dozor a pojištění.

Informace budu postupně přidávat.

Na vaše děti se těší Alena Šplíchalová a kolektiv.

Přihlášky si můžete vyžádat na emailu: mopici2.0@seznam.cz

01.07.2021

Úvod

logo ekocentra Základní organizace Českého svazu přírody pracuje v České Třebové od roku 1981. Název „Podorlicko“ přijala v roce 2004. Náplní činnosti je jednak praktická terénní ochrana přírody, jednak ekologická výchova.

V terénu pracují členové na údržbě lokality vstavače mužského, sledují stav studánek a výskyt vstavačovitých rostlin, organizují akci Ukliďme svět! Od roku 2004 zajišťují záchranné transfery obojživelníků u přívratských rybníků. Organizace je provozovatelem dvou naučných stezek, na kterých zajištuje provádí údržbu informačních tabulí a smyslových prvků.

Ekologická výchova pobíhá v rámci programů na naučných stezkách a při programech v ekocentru Podorlicko.

logo ekocentra
. : Optimalizováno pro monitory širší než 900px : . : Statistiky měřeny TopListTOPlist : .