ZO ČSOP - Podorlicko

Česká Třebová

Aktuálně

Fotografie členů ZO ČSOP Podorlicko

Seriál přednášek „Živá zahrada v době klimatických změn“

Nemůžeme-li změnit globální klima, můžeme alespoň pomoci udržet příjemné mikroklima na naší zahradě. Zachytit chytře vodu, udržet i v půdě, zvýšit kvalitu půdy i zeleniny. Ekocentrum Podorlicko v České Třebové připravilo sérii přednášek od odborníků s bohatými zkušenostmi.

Klima se mění a co vy? Chcete udržet své zahrady krásné, plné kvetoucích rostlin? Chcete mít velkou úrodu, i když nás trápí sucha anebo prudké deště? Chcete mít život na zahradě plný motýlů a bzučícího hmyzu? Chcete se vyznat v bylinkách a pěstovat je? Víte, co přináší houby na zahradě?

První ze série šesti přednášek proběhne 5.3. Poslední přednáška pak 14.5.


Přednáška „Voda na zahrádce a v krajině kolem ní“

Úterý 23. 4. od 18:00 přednáší Mgr. Michaela Míkovcová Ph.D.

Zkušenosti pracovnice ekocentra Paleta Oucmanice se šetrným hospodařením s vodou, s maximálním využitím vody na zahradě i v krajině, se zlepšováním mikroklimatu okolí.

V Ekocentru Podorlicko, vstupné dobrovolné.

03.03.2024


Den Země a Den Skautů

19. – 28. 4. 2024 v Parku Československých legií

V Parku Československých legií na vás čeká 13 stanovišť s informacemi a kvízovými otázkami. Přijďte kdykoli od 19. do 28. dubna a soutěžte o drobné věcné odměny.

Soutěžit můžete ve třech věkových kategoriích: do 5 let, 6 - 11 let a od 12 let.

Plakát k akci naleznete zde.

Akci pořádá ČSOP Podorlicko a Skautské středisko Javor
za podpory Města Česká Třebová a firmy Sluneo

18.04.2024


Za mokřady na Podkovu

Terénní exkurze 8. 5. 2024 od 10:15 do 14:00

Pojďte s námi prozkoumat divočinu řeky Třebovky! Vydáme se do údolí mezi Rybníkem a Třebovicemi. Objevíte meandry, mokřady s bulty, vzácné rostliny, obojživelníky.

Vezměte si dobrou terénní obuv případně gumáky. Nezapomeňte svačinu a špekáčky.

Sraz v 10:15 hod. na konci obce Rybník u lomu směr Třebovice nebo v 10:00 hod. u Ekocentra Podorlicko v České Třebové. (Sdílená doprava od ekocentra je možná osobními auty po přihlášení. Přihlášky pro přepravu nahlaste do 6. 5. na telefon 702 292 352)

Plakát k akci naleznete zde.

Akce se koná v rámci projektu: „Naše mokřady v době klimatické změny.“

18.04.2024


Přednáška „Soukromá motýlí rezervace – inspirace pro každého i na zahradě.“

Úterý 14.5. od 18:00 přednáší Mgr. Roman Kalous

Povídání o ochraně motýlů v Radiměři a o udržitelném hospodaření v krajině. ZO ČSOP Arion udržuje staré sady a pastviny, které jsou cennými lokalitami ohrožených motýlů.

V Ekocentru Podorlicko, vstupné dobrovolné. Plakát zde.

03.03.2024


ZO ČSOP Podorlicko má cenu

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody PODORLICKO obdržela 4. 12. 2023 od senátorky Miluše Horské prestižní cenu „Nezisková organizace Pardubického kraje roku 2023“. Stalo se tak na Galavečeru v Pardubicích v kongresovém centru Palace Pardubice.

Galavečer pořádala Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) společně s Pardubickým krajem, za podpory Ministerstva vnitra ČR v rámci jedné z aktivit Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje.

Ocenění bylo udělováno ve 3 kategoriích: společensky odpovědná firma kraje, nezisková organizace a
dobrovolník. Bylo oceněno 10 dobrovolníků, 3 společensky odpovědné firmy a 3 neziskové
organizace.

Celkem bylo navrženo k ocenění 26 neziskových organizací z kraje. Nominace vyhodnocovala komise
složená ze zástupců veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru. Členem komise byl i Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor. Od něho ZO ČSOP PODORLICKO obdržela diplom „Za vytrvalou ochranu přírody“. Ocenění přebírala předsedkyně Hana Grundová, ale součástí delegace byl i místopředseda Vít Bednář, hospodářka Marie Zajíčková, vedoucí oddílu Mladých ochránců přírody Alena Šplíchalová a členka Lucie Vejdová.

ZO ČSOP PODORLICKO tvoří 30 dospělých členů a 15 dětí. Ocenění patří všem členům za jejich aktivity. V terénu se členové starají o údržbu dvou naučných stezek, udržují sečením tři louky s ohroženými druhy rostlin. Mapují výskyt invazních druhů rostlin, ale i vzácných lučních orchidejí a ohrožených hub. Instalují a kontrolují budky pro ptáky. Každý rok zapojují veřejnost do kampaně „Ukliďme Česko“ a připravují pytlomat. Ve spolupráci se skauty připravují v Parku Československých legií soutěž ke Dni Země a Dni skautů. Pořádají pro veřejnost akci „Hledání jara na stezce“

V Ekocentru PODORLICKO v Podbranské ulici připravili pro veřejnost v uplynulém roce 10 přednášek,
4 výstavy a 6 soutěží.

Zaujala vás činnost ochránců přírody? Chcete se přidat? Sledujte tyto stránky a přijďte do Ekocentra PODORLICKO. Být v ZO ČSOP PODORLICKO má cenu.

H. Grundová

15.12.2023

Úvod

logo ekocentra Základní organizace Českého svazu přírody pracuje v České Třebové od roku 1981. Název „Podorlicko“ přijala v roce 2004. Náplní činnosti je jednak praktická terénní ochrana přírody, jednak ekologická výchova.

V terénu pracují členové na údržbě lokality vstavače mužského, sledují stav studánek a výskyt vstavačovitých rostlin, organizují akci Ukliďme svět! Od roku 2004 zajišťují záchranné transfery obojživelníků u přívratských rybníků. Organizace je provozovatelem dvou naučných stezek, na kterých zajištuje provádí údržbu informačních tabulí a smyslových prvků.

Ekologická výchova pobíhá v rámci programů na naučných stezkách a při programech v ekocentru Podorlicko.

logo ekocentra
. : Optimalizováno pro display širší než 900px : . : Statistiky měřeny TopListTOPlist : .