ZO ČSOP - Podorlicko

Česká Třebová

O ekocentru

Ekocentrum Podorlicko funguje od roku 2001. Od roku 2006 sídlí v historických prostorách bývalé první městské elektrické rozvodny v České Třebové. Budova je v majetku města Česká Třebová. Základní organizace Českého svazu, která je provozovatelem ekocentra, využívá budovu i přilehlou zahradu pro výukové programy. Pro veřejnost zde pořádá přednášky, výstavy, výtvarné dílny a soutěže. Vzdělávací funkci plní i stálá mineralogická expozice. Veřejnost zde má k dispozici informační a vzdělávací tiskoviny a knihovnu.

Pro činnost jsou využívány dvě klubovny, přednáškový sál, který je využíván i jako sál výstavní. Zázemí tvoří sklady materiálu pro terénní práce, kuchyňka, kancelář a záchody se sprchou. Výstavní prostory a vybavení poskytuje ekocentrum i jiným subjektům.

Kudy do ekocentra

Adresa: Podbranská ul. 1/959, 560 02 Česká Třebová

Od nádraží: Od budovy se vydáte dolů doleva na první křižovatce odbočíte doprava po Nádražní ulici kolem kulturního centra až ke křižovatce u budovy policie, zde se dáte podél hlavní silnice doleva dolů až na světelnou křižovatku u gymnázia, Světelnou křižovatku přejdete, pokračujete podél gymnázia a před dalším stoupáním silnice odbočite doprava, kde už je vedle stanice STK označená budova Ekocentra Podorlicko a před ní parkoviště.

Autem (autobusem): Při příjezdu od Svitav, či Litomyšle pokračujete na světelné křižovatce směr Ústí nad Orlicí a na první křižovatce odbočíte doprava na parkoviště před budovu Ekocentra Podorlicko.

Při příjezdu od Ústí nad Orlicí přejedete v České Třebové první kopec na jeho úpatí před gymnáziem a světelnou křižovatkou se dáte doleva a parkovišti u Ekocentra Podorlicko.

Historie

Ekocentrum Podorlicko fungovalo od roku 2001 do září 2006 v pěkných prostorách bývalé mateřské školky v České Třebové. ZO zde pořádalo pro veřejnost pravidelné přednáškové cykly a výstavy. Oblíbené byly Mykologické dny a Dny dravců. Součástí vybavení byla stálá mineralogická expozice. Konaly se tu i přednášky a soutěže pro mládež a v prostorách zahrady akce ke Dni Země. K dispozici byla ochranářská videotéka, knihovna, letákový informační servis. Bylo zde také zázemí pro oba oddíly Mladých ochránců přírody.


Mapa


Zobrazit Ekocentrum Podorlicko na větší mapě

logo ekocentra
. : Optimalizováno pro display širší než 900px : . : Statistiky měřeny TopListTOPlist : .