ZO ČSOP - Podorlicko

Česká Třebová

Tisková zpráva – Nový totem v Srnově

V neděli 16. 10. 2016 bude v obci Rybník-místní část Srnov, která sousedí s Českou Třebovou představen nový totem. Srnov je chatová oblast s dlouhou trampskou tradicí. Údolím prochází smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka. Přirozeným centrem oblasti je louka s ohništěm, kde se pořádaly trampské potlachy. Zde stál od roku 1973 let totem vyřezaný Josefem Nastoupilem. V roce 2000 byl chátrající totem doplněn novým totemem Jaroslava Nastoupila, syna původního řezbáře. Tento totem se svoji výškou 16,5 m byl v době svého vzniku nejvyšším totemem v Čechách. Přilákal tak do oblasti mnoho turistů. Stanoviště naučné stezky bylo doplněno smyslovými prvky, totem se stal součástí pracovních listů pro školy a geocaschingových tras. Později musel být totem zkrácen a v roce 2015 byl z důvodu nestability skácen. Stanoviště u totemu bylo bez totemu.

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Podorlicko, která je provozovatelem smyslově naučné stezky, se snažila o vznik nového totemu. Nakonec se práce ujal opět řezbář Jaroslav Nastoupil. V zimě byl vybrán a skácen vhodný strom, převezen na stanoviště a celé léto strávil Jaroslav Nastoupil řezáním, tesáním a malováním nového totemu. Práci prováděl zdarma z úcty k rodinné tradici a jeho rodina mu také pomáhala. Prostředky na materiál, dopravu a technické prostředky potřebné k postavení nového totemu poskytla Obec Rybník. Totem byl dokončen a ZO ČSOP Podorlicko, ve spolupráci s firmou RYDO a pracovníky Obce Rybník, zajistila vybetonování lože a vztyčení totemu. Ten nyní čeká na své představení.

ZO ČSOP Podorlicko zajišťuje údržbu a opravy stanovišť smyslově naučné stezky a pořádá pravidelně akce pro veřejnost. Prostředky na tuto činnost získává z dotace Pardubického kraje v rámci programu Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí a z dotace Města Česká Třebová i Obce Rybník. Letošní podzimní akce Rodina na stezce začíná v neděli 16. 10. 2016 od 13.00 na prvním stanovišti smyslově naučné stezky v Rybníku u kurtů. Jedná se o vycházku se soutěží rodinných týmů. Vyvrcholením této akce bude Slavnost nového totemu, která začne v trampském duchu v 16,00 na stanovišti U totemu.

H. Grundová ZO ČSOP Podorlicko

10.10.2016

logo ekocentra
. : Optimalizováno pro display širší než 900px : . : Statistiky měřeny TopListTOPlist : .